AIFTP JOURNAL - February 2011

From the Editor-in-Chief

Dr. K. Shivaram

Presidentís Message

M. L. Patodi

 1. Direct Taxes

 

a) Supreme Court

Madhur Agrawal, Niraj Sheth, Nikhil Ranjan & Nishanth Thakkar

b) High Courts

Mandar Vaidya, Sameer Dalal & Sanjukta Chowdhury

c) Tribunal

Aarti Sathe, Deepak R. Shah, Haresh P. Shah Paras S. Savla, Prem Chandra Tripathi, Rahul Hakani & Renu Choudhari

d) Advance Rulings

Paresh P. Shah & Sweta Gandhi

 2. Indirect Taxes

 

a) Sales Tax Decisions

P. C. Joshi

b) Service Tax

Sunil M. Lala

c) Central Excise and Customs

Vipin Jain

3. Allied Laws

Ajay R. Singh